บริษัท นิชาว่า จำกัด ศูนย์รวมสินค้าคุณภาพระดับสูง

 

ขอขอบคุณ

 

30 ปี

แห่งความไว้วางใจ

 

จากการดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าและอะไหล่ ด้านโรงงานอุตสาหกรรม จากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี เมื่อบริษัท นิชาว่า จำกัด ได้ขยายธุรกิจมายังภาคเกษตร จึงได้นำประสบการณ์ความรู้ มาใช้ในการคัดสรร และทดสอบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อตอบสนองความต้องการ ให้ตรงกับการใช้งานของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง

 

 

บริษัท นิชาว่า จำกัด ได้ขยายธุรกิจสู่ภาคเกษตร จึงนำระบบการวัดคุณภาพของสินค้า เพื่อคัดสรร ตรวจสอบและทดสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนนำเข้าสู่ตลาด ทางบริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์หลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานอย่างชัดเจนให้กับสินค้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเครื่องมือและอะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับการเกษตรที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง เครื่องหมายการค้าต่างๆ จะมีอยู่บนสินค้าคุณภาพ เป็นเครื่องมือการเกษตรหลากหลายชนิด อาทิ เครื่องยนต์อเนกประสงค์,  เครื่องยนต์ชนปั๊ม,  เครื่องปั๊มน้ำ 3 สูบ,  เครื่องพ่นยาแรงดันสูง,  เครื่องตัดหญ้า(ข้ออ่อน/ข้อแข็ง),  สายพ่นยา,  ใบมีด อุปกรณ์อะไหล่อย่างดีเพื่อรองรับสินค้าทุกชนิดของเรา
บริษัทฯ มีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทุกภาคทั่วประเทศ เช่น ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกและภาคใต้ เพื่อให้การบริการที่ทั่วถึงและดีที่สุด ตอบแทนความเชื่อมั่นและเพิ่มความไว้วางใจจากลูกค้าภาคเกษตร บริษัทฯ มีปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้น

"ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อการเกษตร"

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4